Pomiary terenu, inwentaryzacje i rozgraniczenia gruntów i inne usługi geodezyjne oraz sprzęt geodezyjny w naszej bazie.

Pokazuje 1 - 1 z 1
GeckoGeo - biuro geodezyjne
Biuro geodezyjne oferujące usługi z zakresu podziału i łączenia działek, inwentaryzacji inwestycji deweloperskich, pomiarów objętości i pomiarów powierzchni gruntów, tworzenia map do celów proje [...]