GEKO - Kancelaria Pomocy Zadłużonym


GEKO – Kancelaria Pomocy Zadłużonym, świadczymy pomoc prawną dlaosób fizycznych iprzedsiębiorców. Rozwiązujemy kłopoty finansowe dotyczące zadłużenia. Chronimymajątek dłużników przed komornikiem, w imieniu naszych  klientów zawieramy ugody z wierzycielami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UpadłośćKonsumencka

W oparciu o nowe przepisyprowadzimy dla naszych klientów sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej iukładów z wierzycielami. Po nowelizacji przepisów prawnych możliwe stało sięuzyskanie umorzenia długów w procedurze sądowej. Wymogiem nie musi byćposiadanie majątku przez dłużnika.

Świadczymy pomoc dla osóbfizycznych w Upadłości Konsumenckiej dla Każdego Klienta, opracujemyindywidualny plan naprawczy dostosowany do jego potrzeb.

Przeprowadzimy sprawę od wniesieniawniosku do sądu do prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UpadłośćGospodarcza

Oferta usług Kancelarii kierowanajest do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, rolników orazprzedsiębiorstw.

Prowadzimy Oddłużanie orazRestrukturyzujemy zobowiązania.

W przypadku kiedy posiadasz tylkocześć środków na spłatę swoich stałych zobowiązań możemy zmniejszyć ich wysokośćpoprzez restrukturyzację zadłużenia.

W ramach czynności oddłużeniowychdokonujemy restrukturyzacji zobowiązań poprzez zmniejszenie odsetek orazwydłużenie okresu spłaty.

Zapewniamy ochronę majątkudłużnika przed Komornikiem.

Zgodnie z prawem przeprowadzamylikwidację zadłużonego przedsiębiorstwa i uwalniamy przedsiębiorcę ododpowiedzialności za długi.

W imieniu klienta dokonujemyrestrukturyzacji pożyczek i redukcję zobowiązań.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEKO – Kancelaria Pomocy Zadłużonym

Nasza Kancelaria każdemuKlientowi umożliwia wstępną analizę sprawy podczas rozmowy telefonicznej wktórej Klient dowiaduje się czy jego sytuacja pozwala na przeprowadzeniepostępowania upadłościowego lub zawarcie ugody z bankiem czy wierzycielem. W przypadkusytuacji, kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub ugody jest zasadne,umożliwiamy reprezentację Klienta, rozpoczęcie procedury oddłużenia aż docałkowitego zakończenia postępowania sądowego.

·        Dla klienta możemy przygotować indywidualny planpomocy uwzględniający jego aktualną sytuację,

·        Konsultacja prawna online/telefonicznie lub wsiedzibach Kancelarii,

·        Osobom posiadającym majątek zapewniamyochronę  przed wierzycielami zawierającugody pod nadzorem sądu,

·        Nasza pomoc prawna skierowana jest do każdegokto wpadł w problemy finansowe,

Reprezentujemydłużnika przed:

·        SądamiPowszechnymi,

·        Wierzycielamioraz Komornikami,

·        Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS,

·        OrganamiEgzekucyjnymi,

·        Syndykiem,

Sporządzamy:

·        sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty,

·        pozwy, odpowiedzi na pozwy,

·        pisma procesowe,

·        pisma skierowane do US, ZUS,

·        ugody i porozumienia z wierzycielami,

·        pisma procesowe do Sądów,

·        pisma procesowe do Urzędów Skarbowych, ZUS,

·        pisma w imieniu dłużników do wierzycieli,komorników, banków, firm windykacyjnych,

Zapewniamy:

·        nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi iprzebiegiem postępowania,

·        ochronę klienta i jego majątku przed firmamiwindykacyjnymi i komornikiem,

·        zawieszenia spłaty rat,

·        obniżenie miesięcznych zobowiązań,

·        przesunięciapłatności rat pożyczek,

·        wnioski o rozłożenie zaległości podatkowych wUrzędzie Skarbowym, ZUS, KRUS,

·        ochronę przed bezprawnym dochodzeniem roszczeń,

·        wstrzymanie postępowań egzekucyjnych iwindykacyjnych,

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

ZapraszamyPaństwa do kontaktu, odwiedzin portalu geko-upadlosc.pl oraz konsultacji.

 

GEKO – Kancelaria Pomocy Zadłużonym

Zapraszamy do naszych biur w Bydgoszczy i Toruniu

BYDGOSZCZ,

ul. GenerałaFranciszka Kleeberga 2,

85-791 Bydgoszcz

TORUŃ
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń

W celuuzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego lubtelefonicznego :

Tel:  605 330 285

 

Skype:

Email: kontakt@geko-upadlosc.pl

godziny pracy:

poniedziałkudo piątku 9:00 -17:00

sobota 10:00-15:00

 

www.geko-upadlosc.pl


 • Dodano: 1 rok 7 miesięcy temu
 • Wyświetleń: 4540
 • 12680
 • 0.00

 •  Tagi: 

 • prawnik
 • radca prawny
 • kredyty
 • pożyczki
 • prawo
 • chwilówka
 • porady prawne
 • finanse
 • Region:
  Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie